قابلمه کم عمق گرانیت20 سانتی متری

  • - رمز : PrmD20
  • - قطر : 20cm
  • - لیتر : 2,8
  • - بسته بندی تعداد : 6
از 6قطعه یپوششی تشکیل شده
 
 
 
 
 
- پوشش بالایی
 
- پوشش توسی
 
- پوشش میانی
 
- پوشش آستری
 
- پوشش آلومینیومی
 
-پوشش بیرونی
 
 
 
 
 
با گسترش گرما به تمام سطوح و داشتن خواص نچسبی حتی در مواقع استفاده از روغن کاربری آسانی را دارا می باشد.در طول پخت و پز با این محصول و یا زمان سرویس دهی می توانید از لوازم  فلزی و چوبیو سیلیکونی استفاده نمایید.با داشتن سطحی که لکه به آن نمی چسبد ظروف را می توانید با دست و یا در ماشینظرفشویی آسان تر بشویید.