7 قسمت ریخته گری مجموعه ای خاکستری

  • - رمز : 55320

از پرومو استار "ترکیب دیدنی و جذاب از چدن و گرانیت" سرویس 7 عددیقابلمه های گرانیت

از 6قطعه یپوششی تشکیل شده

- پوشش بالایی

- پوشش توسی

- پوشش میانی

- پوشش آستری

- پوشش آلومینیومی

- پوشش بیرونی