سرویس 7 عددیقابلمه های چدنی

  • - رمز : 55320

از پرومو استار "ترکیب دیدنی و جذاب از چدن و گرانیت" سرویس 7 عددیقابلمه های گرانیت

از 6قطعه یپوششی تشکیل شده

پوشش بالایی

پوشش توسی

پوشش میانی

پوشش آستری

پوشش آلومینیومی

پوشش بیرونی